Oprogramowanie

Zrzuty ekranu


Przedstawione zrzuty ekranu to tylko przykład kilku okien aplikacji Butcher wdrożonej w ubojni bydła.

Butcher

System Butcher został opracowany jako kompleksowe oprogramowanie do zarządzania procesami technologicznymi w ubojni, począwszy od skupu, poprzez ubój, ćwiartowanie i magazynowanie, aż po wydanie zewnętrzne. Z punktu widzenia użytkownika system składa się z dwóch zasadniczych modułów:

Oba te moduły, jak i pozostałe elementy systemu, korzystają ze wspólnej, centralnej bazy danych. Gwarantuje to, że dane są zawsze spójne, aktualne i dostępne w aplikacji na bieżąco w trakcie pracy terminali wagowych.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu

Najważniejsze cechy systemu

Wymagania techniczne

System jest adaptowany do posiadanych urządzeń i specyfiki ubojni. Sczegółowa lista wymaganych urządzeń, ich dokładne parametry i sposób połączenia określane są po zapoznaniu się z charakterem pracy w konkretnej ubojni.

Orientacyjna lista wymagań jest następująca: